Blog

Beperkte bereikbaarheid op 10 mei

Op 10 mei zullen de meeste collega’s een brugdag nemen. Onze kantoren blijven open, maar met een zeer beperkte bezetting. De doorlooptijd van de verwerking van documenten of het beantwoorden van vragen zal dus wat langer duren. Voorziet u dringende zaken in deze periode, dan kan u best contact opnemen met uw dossierbeheerder zodat de nodige continuïteit voorzien kan worden.