Partners

Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is het gebruik van online tools. We zetten sterk in op een digitale samenwerking met onze klant. Het geeft ons de kans op efficiënt, correct en interactief te werken. Altijd up-to-date met de boekhouding van onze klant, daar gaat het om.

Efficiëntie, volledigheid en correctheid.

Accountancy KAVA streeft naar efficiëntie, volledigheid en correctheid. We kunnen dit enkel maar bereiken door in te zetten op een digitale werking. Reeds in 2015 startte accountancy Kava resoluut met een onderzoek naar professionele digitale dienstverlening.  Vandaag de dag blijven we op zoek nieuwe innovatieve oplossingen en hulpmiddelen om een optimale dienstverlening te kunnen verzekeren.

Toch een persoonlijke benadering!

Door alles te willen automatiseren en digitaliseren valt het persoonlijk contact met de klant toch weg?” horen we u al denken. Maar niets is in minder waar! Door de administratie en recurrente taken efficiënt aan te pakken, maken we tijd vrij om écht naar uw dossier te kijken. Naar wat echt belangrijk is voor uw toekomst. De boekhouding is ook steeds bijgewerkt, waardoor we te allen tijde een realistisch zicht hebben op uw cijfers.

En op die manier wordt persoonlijk advies een vanzelfsprekendheid op ons kantoor, meer dan ooit tevoren!

Hoe helpen wij onze klanten vooruit?

Bij Accountancy KAVA bieden wij meerdere oplossingen voor een goede effectieve aanpak. Hieronder leest u hoe wij hiermee voor u te werk gaan. Mocht u een vraag hebben over mogelijkheden dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Onze partners

Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is het gebruik van online tools en platformen om onze werking te ondersteunen en te verbeteren. Het maakt het ook mogelijk om de ondernemer meer te ontlasten van administratieve taken, zoals het automatiseren van betalingen, verzamelen en archiveren van documenten. Ook de boekhouding is onmiddellijk raadpleegbaar en geeft een accuraat beeld van de huidige stand van zaken, zodat het eenvoudiger wordt om beslissingen te nemen en bij te sturen.

Door digitaal te werken minimaliseren we dus dubbel werk en zorgen we voor meer overzicht en transparantie. De markt biedt veel mogelijkheden op het gebied van elektronische bankafschriften, digitale facturen en meer, en we maken graag gebruik van deze mogelijkheden. De technologische ontwikkelingen staan bovendien niet stil en wij staan op de eerste rij als er nieuwe innovatieve opduiken.

Deze online tools stimuleren een vlottere en interactievere samenwerking met u als klant.

De boekhoudsoftware van Visma | yuki is één van de belangrijkste pijlers van ons kantoor. Een portaal dat toegankelijk is voor ons als accountantskantoor en voor u als klant. Dat zorgt voor een betere opvolging én samenwerking, altijd en overal. We werken al sinds de begindagen van Yuki in België met het platform. Waarom deze keuze? Omdat Yuki innovatief is en net als wij inzetten op het optimaal benutten van de digitale mogelijkheden. Bovendien is Yuki erg gebruiksvriendelijk, met een klein woordje uitleg bent u als klant zo op weg. Wist je dat we in 2022 de Yuki Product Leadership Award wonnen voor de manier waarop wij de software gebruiken? Deze award staat voor optimalisatie en efficiëntie door een hoge automatisatiegraad, productkennis en tijdige verwerking. En daar zijn we best wel trots op.

Caseware ondersteunt ons bij de jaarafsluiting. Door de koppeling met Yuki zitten de boekhoudkundige cijfers in geen tijd op de juiste plaats in de jaarrekening. Ook de berekening van de vennootschapsbelasting en het opstellen van de notulen gebeurt efficiënt via Caseware. Passen we op één plaats een cijfer aan, dan volgt de rest automatisch. Onmisbaar om efficiënt en volledig te kunnen werken.

Accounton faciliteert in de personenbelasting. U krijgt als klant een vragenlijst om uw persoonsgegevens mee te geven aan ons. Zo krijgen wij jaar na jaar volledige én gevalideerde gegevens binnen. Het eerste jaar doorloopt u de lijst volledig, het jaar nadien dient u enkel te bevestigen en eventuele wijzigen door te geven. Door de koppeling met MyMinFin worden uw fiches ook meteen verzameld in dit systeem. Wanneer alle informatie compleet is, kunnen wij aan de slag met de personenbelasting.

Om onze klanten van het juiste advies te kunnen voorzien, met kennis van zaken te spreken en de geldende wetgeving na te kunnen leven, moeten we constant bij blijven met de actualiteit en regelgeving. Daarbij is Accountants Academy een belangrijke partner. Updates en opleidingen waarbij grondig wordt ingegaan op een bepaald thema staan op elk moment van de dag ter beschikking van onze medewerkers. U komt er als klant niet rechtstreeks mee in aanmerking, maar toch belangrijk voor u om te weten dat wij op de achtergrond werken aan een constante bijscholing van al onze medewerkers in een snel veranderende wereld.

Wij maken graag gebruik van de faciliteiten van het KCC voor vergaderingen en vooral ook voor onze evenementen. Voor ons misschien letterlijk een logische stap gezien de ligging, maar ook wij blijven bijzonder gecharmeerd door de mooie locatie, moderne faciliteiten en verzorgde catering.

Accountancy KAVA is historisch ontstaan vanuit de beroepsvereniging KAVA. Vandaag werken wij onafhankelijk van elkaar, maar we blijven nauw verbonden. Dit zorgt ervoor dat wij constant op de hoogte zijn van wat leeft in de sector. Bovendien kunnen we binnen ons netwerk snel informatie bekomen voor onze klanten die niet noodzakelijk boekhoudkundig is, maar wel nodig om doordachte beslissingen te nemen.

Visma Visionplanner is een zeer interessante toepassing voor de ondernemers die graag meer inzicht krijgen in hun tussentijdse cijfers. Deze laag boven yuki geeft met visuele dashboards snel aan hoe jouw cijfers er voor staan. Zo kan je kort op de bal spelen en bijsturen waar nodig. Wil je graag nog een stap verder gaan? Dan behoort budgetteren ook tot de mogelijkheden. Ben jij een doorgedreven ondernemer en wil je graag inzicht in je groei? Bespreek dan zeker met ons de mogelijkheden van Visionplanner.

Via codabox worden uw betalingen gekoppeld aan de boekhouding. Met andere woorden, uw rekeninguittreksels komen automatisch in de boekhouding terecht. Dit geeft ons de mogelijk om op te volgen of u al u facturen volledig aan ons heeft bezorgd en uw omzet te monitoren. Uw banksaldo is altijd up-to-date in de boekhouding.

Comax is onze partner om officiële documenten via MyMinFin te verzamelen. Door dit te automatiseren besparen wij onszelf en de klant veel opzoekwerk. Efficiëntie en tijdswinst verzekerd dus.

Waar UBL-facturen op zich laten wachten en herkenningsregels niet accuraat genoeg zijn, schakelen we RoboRana in. Dankzij de intelligente programmatie boekt RoboRana meer complexe maar recurrente verkoopfacturen in. Het project heeft net de testfase doorlopen en wordt nu verder uitgerold. In een volgende stap bekijken we of er nog toepassingen zijn waar we op efficiëntie kunnen winnen.

Ons klantenbeheer gebeurt in Admin Consult. De juridisch belangrijke gegevens van uw onderneming worden hierin bijgehouden en gekoppeld aan taken en projecten voor uw bedrijf, zodat we een goede opvolging hebben van uw compliance. Is uw UBO in orde, moet uw BTW nog ingediend worden, ….? We koppelen hier taken aan om op te kunnen volgen en niets uit het oog te verliezen.

Een top team, voor permanente ondersteuning

Door de omvang van ons kantoor, kunnen wij u een permanente ondersteuning garanderen. Pro-actief, up-to-date en stipt. Daardoor kunnen we met trots melden we dat Accountancy KAVA de Product Leadership Award won bij de de uitreiking van de Yuki Awards 2022. Tussen de andere kantoren sprongen we eruit inzake de kennis van het pakket en het streven naar een verdere automatisatie.

Ons team van experten

Tot uw dienst.

Ontdek het hele team