Onze diensten en specialisaties

Onze diensten en specialisaties


Overdrachten apotheken

 • Specialiteit in de overdrachten van apotheken en apotheekvennootschappen
 • Decennialang grondige kennis van de apotheekmarkt
 • Specifieke ondersteuning voor beginnende ondernemers-apothekers
 • Op vraag van de apotheker, samenwerking met Kanaal Kava
 • Professionele waardering steeds getoetst aan haalbaarheid overname
 • Bemiddeling bij financiële instellingen
 • Juridische afwikkeling van het overnamedossier


Niche accountants belastingconsulenten

 • Benchmarking + 100 apotheken
 • Haalbaarheid, rendement belevering WZC’s
 • IMV-kostprijsberekeningen
 • Algemene rendementsberekeningen, waaronder investeringsprojecten
 • Brutowinst-analyses
 • Marktconforme voorwaarden, meestal op forfaitaire basis

Basisdiensten

 • Uw boekhouding, betrouwbaar en in professionele handen
 • Een persoonlijke dossierbeheerder, op de hoogte van uw specifieke situatie en wensen
 • Proactief en up-to-date. Vanaf 2015 online en interactief met Yuki
 • Volledig boekhoudkundig-, fiscaal en juridisch dossier wordt verzorgd
 • Erkende accountants met wettelijk beroepsgeheim
 • Door omvang van kantoor, gegarandeerde permanente ondersteuning

Het basispakket omvat alle wettelijke en gebruikelijke verplichtingen:

 • Verwerking van alle inkomende en uitgaande facturen
 • Verwerking kassa
 • Bijwerking financiële boeken en bankbewegingen
 • BTW formaliteiten
 • Opstellen jaarrekening, jaarafsluiting en bijhorend verslag
 • Beantwoorden van courante vragen
 • Gratis ophaaldienst van documenten


Extra expertises

Maak bij een haalbaarheidsstudie gebruik van onze grote ervaring met de waardebepaling van apotheken bij overname of overlating. De accountant kijkt naar cijfers en feiten. Hij kan u in volledige onafhankelijkheid een correct advies geven in verband met de overnameprijs en financiële haalbaarheid van de overname op korte en lange termijn.

Een fiscale audit van de laatste 2 boekjaren verifieerd onder meer

 • is de winst bekomen door de kosten maximaal te benutten?
 • zijn de afschrijvingen fiscaal optimaal verwerkt in de resultatenrekening?
 • werd correct gebruik gemaakt van extra-legale verzekeringen?

In een financiële audit wordt bijvoorbeeld nagegaan

 • volstaat het netto-bedrijfskapitaal in de huidige situatie of voorzienbare toekomst?
 • hoe sterk is de liquiditeitspositie (op korte en middellange termijn)?
 • wat is een gezonde bruto winstmarge voor mijn soort apotheek?

Administratieve screening die waakt of u, onder andere, in orde bent met

 • de vennootschapswetgeving
 • de wet op de boekhouding en de jaarrekening
 • de sociale wetgeving